Skip to main content
УвійтиУвага!!!

Починаємо набір груп для підготовки до ЗНО/НМТ 2025.
Наші курси + живі уроки з МАТЕМАТИЧКОЮ - якісний результат.
Для запису заповніть, будь ласка, форму ( подробиці в листі на пошті після заповнення форми ).


Тести


Онлайн-тести для підготовки до НМТ-2024
Тести в електронному варіанті

*Доступ на 6 місяців
Після оплати замовлення онлайн-тести знаходяться в розділі МОЇ УРОКИ

Детальніше
Онлайн-тести для підготовки до НМТ-2
Тести в електронному варіанті

*Доступ на 6 місяців
Після оплати замовлення онлайн-тести знаходяться в розділі МОЇ УРОКИ

Детальніше
Онлайн-тести для підготовки до НМТ-1
Тести в електронному варіанті

*Доступ на 6 місяців
Після оплати замовлення онлайн-тести знаходяться в розділі МОЇ УРОКИ

Детальніше
Онлайн-тести 7-11 класів
Узагальнюючі тематичні тести

*Доступ на 12 місяців

Купити тести - 319 грн
Онлайн-тести 7 класу

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Степінь з натуральним показником
   2. Тест: Цілі вирази
   3. Тест: Формули скороченого множення
   4. Тест: Розкладання многочлена на множники
   5. Тест: Рівняння з однією змінною
   6. Тест: Лінійна функція
   7. Тест: Системи лінійних рівнянь
  • Геометрія
   1. Тест: Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
   2. Тест: Ознаки і властивості паралельних прямих
   3. Тест: Суміжні і вертикальні кути
   4. Тест: Трикутники
   5. Тест: Коло. Його елементи та властивості
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 7 клас. Підсумковий тест
   2. Геометрія 7 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 66 грн
Онлайн-тести 8 класу

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Дії з раціональними дробами
   2. Тест: Дробово-раціональні вирази
   3. Тест: Степінь з цілим показником
   4. Тест: Дійсні числа
   5. Тест: Квадратні корені
   6. Тест: Квадратні рівняння
   7. Тест: Рівняння які зводяться до квадратних
  • Геометрія
   1. Тест: Паралелограм та його види
   2. Тест: Центральні і вписані кути. Вписані і описані чотирикутники
   3. Тест: Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. Трапеція
   4. Тест: Подібність трикутників
   5. Тест: Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника
   6. Тест: Теорема Піфагора. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
   7. Тест: Многокутники. Площі многокутників
   8. Тест: Обчислення площ многокутників
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 8 клас. Підсумковий тест
   2. Геометрія 8 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 77 грн
Онлайн-тести 9 класу

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Числові та лінійні нерівності. Системи лінійних нерівностей
   2. Тест: Функції та їх графіки
   3. Тест: Квадратична функція, її графік і властивості
   4. Тест: Алгебраїчні нерівності
   5. Тест: Квадратні нерівності
   6. Тест: Системи рівнянь з двома змінними
   7. Тест: Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії
   8. Тест: Відсоткові розрахунки
   9. Тест: Елементи прикладної математики. Початки теорії ймовірності і математична статистика
  • Геометрія
   1. Тест: Синус, косинус і тангенс кута від 0o до 180o
   2. Тест: Розв'язування трикутників
   3. Тест: Формули для знаходження площі трикутника
   4. Тест: Правильні многокутники. Коло. Круг
   5. Тест: Декартові координати на площині
   6. Тест: Геометричні перетворення
   7. Тест: Вектори на площині
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 9 клас. Підсумковий тест 
   2. Геометрія 9 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 77 грн
Онлайн-тести 10 класу

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Множини. Функція та її основні властивості
   2. Тест: Корінь n-го степеня та його властивості
   3. Тест: Степеневі функції
   4. Тест: Ірраціональні рівняння і нерівності
   5. Тест: Тригонометричні функції та їх властивості
   6. Тест: Тригонометричні тотожності
   7. Тест: Обернені тригонометричні функції
   8. Тест: Тригонометричні рівняння і нерівності
   9. Тест: Границя. Похідна. Фізичний та геометричний зміст похідної
   10. Тест: Застосування похідної
  • Геометрія
   1. Тест: Вступ до стереометрії
   2. Тест: Паралельність прямих і площин у просторі
   3. Тест: Перпендикулярність прямих та площин
   4. Тест: Кути в просторі. Ортогональне проектування
   5. Тест: Декартові координати і геометричні перетворення у просторі
   6. Тест: Вектори в просторі
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 10 клас. Підсумковий тест 
   2. Геометрія 10 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 88 грн