Skip to main content
Увійти


Курс Алгебра 9 клас 

В нашому курсі алгебри 9кл 7 важливих тем, які складаються з 33 відеоуроків. Кожен урок містить детальні пояснення основних теоретичних моментів з їх застосуванням до типових практичних задач. Спочатку розберемося з ними разом, а потім ти самостійно виконаєш схожі. Обов’язково все зможеш запам’ятати і повторити за нашими нотатками з теорії, а також перевірити отриманні знання за допомогою онлайн-тесту.

Системне та послідовне навчання нескладне та надзвичайно ефективне. Вчимося разом!


Відеокурс: Алгебра 9 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 824 грн.

*Підписка на 6 місяців

Купити курс - 660 грн.
Числові та лінійні нерівності.
Системи лінійних нерівностей

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Числові нерівності
Відеоурок 2. Властитивості числових нерівностей
Відеоурок 3. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки
Відеоурок 4. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
Відеоурок 5. Найпростіші рівняння і нерівності з модулем
Відеоурок 6. Доведення нерівностей
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 125 грн.
Функції та їх графіки

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Функція. Означення та основні поняття
Відеоурок 2. Властивості функцій
Відеоурок 3. Парні і непарні функції
Відеоурок 4. Перетворення графіків функцій
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 104 грн.
Квадратична функція,
її графік і властивості

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Квадратична функція. Графіки функцій \(y = x^2 + n\), \(y = (x + m)^2\), \(y = ax^2\)
Відеоурок 2. Графік функції \(y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0)\)
Відеоурок 3. Властивості квадратичної функції

Купити тему - 72 грн.
Квадратні нерівності.
Метод інтервалів

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Розв'язування квадратних нерівностей
Відеоурок 2. Розв'язування нерівностей методом інтервалів
Відеоурок 3. Системи нерівностей
Відеоурок 4. Квадратні рівняння і нерівності з параметрами

Купити тему - 104 грн.
Системи рівнянь з двома змінними

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Графік рівняння з двома змінними
Відеоурок 2. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб
Відеоурок 3. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Спосіб підстановки
Відеоурок 4. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Спосіб додавання
Відеоурок 5. Різні способи розв'язання нелінійних систем
Відеоурок 6. Розв'язування задач за допомогою систем

Купити тему - 145 грн.
Числові послідовності.
Арифметична та геометрична прогресії

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Числові послідовності
Відео урок 2. Означення арифметичної прогресії. Формула n-го члена арифметичної прогресії
Відео урок 3. Сума n перших членів арифметичної прогресії
Відео урок 4. Означення геометричної прогресії. Формула n-го члена геометричної прогресії
Відео урок 5. Сума n перших членів геометричної прогресії
Відео урок 6. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії

Купити тему - 145 грн.
Елементи прикладної математики

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Математичне моделювання. Розв'язування задач
Відеоурок 2. Відсоткові розрахунки
Відеоурок 3. Початки теорії ймовірностей
Відеоурок 4. Початкові відомості про статистику

Купити тему - 104 грн.
Онлайн-тести 9 клас

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Числові та лінійні нерівності. Системи лінійних нерівностей
   2. Тест: Функції та їх графіки
   3. Тест: Квадратична функція, її графік і властивості
   4. Тест: Алгебраїчні нерівності
   5. Тест: Квадратні нерівності
   6. Тест: Системи рівнянь з двома змінними
   7. Тест: Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії
   8. Тест: Відсоткові розрахунки
   9. Тест: Елементи прикладної математики. Початки теорії ймовірності і математична статистика
  • Геометрія
   1. Тест: Синус, косинус і тангенс кута від 0o до 180o
   2. Тест: Розв'язування трикутників
   3. Тест: Формули для знаходження площі трикутника
   4. Тест: Правильні многокутники. Коло. Круг
   5. Тест: Декартові координати на площині
   6. Тест: Геометричні перетворення
   7. Тест: Вектори на площині
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 9 клас. Підсумковий тест 
   2. Геометрія 9 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 77 грн