Skip to main content
Увійти


Курс Алгебра 8 клас 

Ці 6 тем були першими, над якими ми працювали ще в 2014-2015 рр. Так багато знань вкладено в 30 важливих відеоуроків! Крім теорії з детальним поясненням вони містять пояснення основних типових задач, розібравшись з якими ти зможеш розв’язати самостійно схожі завдання для самостійної роботи. Закріпити і перевірити усе допоможе онлайн-тест. Не забувай повторити основні правила за допомогою наших нотатків з теорії.

Усе зроблено? Тоді ти готовий до будь-якої контрольної роботи. Вчимося разом!


Відеокурс: Алгебра 8 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 721 грн.

*Підписка на 6 місяців

Купити курс - 577 грн.
Раціональні вирази.
Дії з раціональними дробами

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Раціональні дроби
Відеоурок 2. Основна властивість раціонального дробу
Відеоурок 3. Додавання і віднімання раціональних дробів
Відеоурок 4. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення дробу до степеня
Відеоурок 5. Тотожні перетворення раціональних виразів
Відеоурок 6. Дробово - раціональні рівняння
Відеоурок. Функція \(y=\Large\frac{k}{x}\)
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 176 грн.
Степінь з цілим показником

*Підписка на 12 місяців
Відеоурок 1. Степінь з цілим від'ємним показником
Відеоурок 2. Властивості степенів з цілим показником
Відеоурок 3. Стандартний вигляд числа
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 125 грн.
Додаткові уроки

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок. Функція \(y=x^2\)
Відеоурок. Функція \(y=\sqrt{x}\)
Відеоурок. Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 72 грн.
Квадратні корені

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Визначення квадратного корення. Арифметичний квадратний корень
Відеоурок 2. Числові множини
Відеоурок 3. Властивості арифметичного квадратного кореня
Відеоурок 4. Винесення множника з під знака кореня
Відеоурок 5. Внесення множника під знак кореня
Відеоурок 6. Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу
Відеоурок 7. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
*Нове Відеорозбір самостійних робіт

Купити тему - 176 грн.
Квадратні рівняння

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Неповні квадратні рівняння
Відеоурок 2. Формула коренів квадратного рівняння
Відеоурок 3. Формула коренів квадратного рівняння при парному b
Відеоурок 4. Теорема Вієта
Відеоурок 5. Теорема про коефіцієнти квадратного рівняння
Відеоурок 6. Розкладання на множники квадратного тричлена

Купити тему - 145 грн.
Рівняння які зводяться до квадратних

*Підписка на 3 місяця
Відеоурок 1. Дробові раціональні рівняння, які зводяться до квадратних
Відеоурок 2. Біквадратні рівняння
Відеоурок 3. Метод заміни змінної в рівняннях, які містять декілька однакових виразів
Відеоурок 4. Рівняння, які зводяться до квадратних за допомогою введення спеціальних замін

Купити тему - 72 грн.
Онлайн-тести 8 клас

*Доступ на 12 місяців
Увага! Ці тести є частиною відеокурсів

 • Перелік тестів
  • Алгебра
   1. Тест: Дії з раціональними дробами
   2. Тест: Дробово-раціональні вирази
   3. Тест: Степінь з цілим показником
   4. Тест: Дійсні числа
   5. Тест: Квадратні корені
   6. Тест: Квадратні рівняння
   7. Тест: Рівняння які зводяться до квадратних
  • Геометрія
   1. Тест: Паралелограм та його види
   2. Тест: Центральні і вписані кути. Вписані і описані чотирикутники
   3. Тест: Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. Трапеція
   4. Тест: Подібність трикутників
   5. Тест: Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника
   6. Тест: Теорема Піфагора. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
   7. Тест: Многокутники. Площі многокутників
   8. Тест: Обчислення площ многокутників
  • Підсумкові тести
   1. Алгебра 8 клас. Підсумковий тест
   2. Геометрія 8 клас. Підсумковий тест

Купити тести - 77 грн