9 клас. Геометрія


Відео курс: Геометрія 9 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 702 грн.
Введення

*Підписка на 12 місяців
Відео урок. Синус, косинус і тангенс кута від 0o до 180o

Купити тему - 56 грн.
Декартові координати на площині

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Визначення декартових координат
Відео урок 2. Координати середини відрізка
Відео урок 3. Відстань між точками
Відео урок 4. Рівняння кола
Відео урок 5. Рівняння прямої
Відео урок 6. Кутовий коефіцієнт прямої

Купити тему - 131 грн.
Вектори на площині

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Поняття вектора
Відео урок 2. Координати вектора.  Модуль вектора
Відео урок 3. Додавання і віднімання векторів
Відео урок 4. Множення вектора на число
Відео урок 5. Скалярний добуток векторів

Купити тему - 113 грн.
Розв'язування трикутників

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Теорема косинусів.
Відео урок 2. Наслідки теореми косинусів. Знаходження косинуса кута трикутника. Визначення виду трикутника
Відео урок 3. Наслідки теореми косинусів. Властивість діагоналей паралелограма
Відео урок 4. Теорема синусів
Відео урок 5. Знаходження радіусу описаного кола трикутника
Відео урок 6. Розв'язування трикутників

Купити тему - 113 грн.
Формули для знаходження площі трикутника

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Знаходження площі трикутника, якщо відомі дві його сторони та кут між ними
Відео урок 2. Формула Герона
Відео урок 3. Формули для радіусів описаного і вписаного кіл трикутника

Купити тему - 65 грн.
Правильні многокутники. Коло. Круг

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Правильні многокутники та їх властивості
Відео урок 2. Вписані і описані правильні многокутники
Відео урок 3. Побудова деяких правильних многокутників
Відео урок 4. Площа правильного n-кутника
Відео урок 5. Довжина кола. Довжина дуги кола
Відео урок 6. Площа круга і його частини

Купити тему - 131 грн.
Геометричні перетворення

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Рух. Симетрія відносно прямої
Відео урок 2. Симетрія відносно точки
Відео урок 3. Паралельне перенесення
Відео урок 4. Поворот
Відео урок 5. Гомотетія. Подібність фігур

Купити тему - 113 грн.