9 клас. Алгебра


Відео курс: Алгебра 9 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 749 грн.
Числові та лінійні нерівності.
Системи лінійних нерівностей

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Числові нерівності
Відео урок 2. Властитивості числових нерівностей
Відео урок 3. Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки
Відео урок 4. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
Відео урок 5. Найпростіші рівняння і нерівності з модулем
Відео урок 6. Доведення нерівностей

Купити тему - 113 грн.
Функції та їх графіки

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Функція. Означення та основні поняття
Відео урок 2. Властивості функцій
Відео урок 3. Парні і непарні функції
Відео урок 4. Перетворення графіків функцій

Купити тему - 94 грн.
Квадратична функція,
її графік і властивості

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Квадратична функція. Графіки функцій \(y = x^2 + n\), \(y = (x + m)^2\), \(y = ax^2\)
Відео урок 2. Графік функції \(y = ax^2 + bx + c (a ≠ 0)\)
Відео урок 3. Властивості квадратичної функції

Купити тему - 65 грн.
Квадратні нерівності.
Метод інтервалів

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Розв'язування квадратних нерівностей
Відео урок 2. Розв'язування нерівностей методом інтервалів
Відео урок 3. Системи нерівностей
Відео урок 4. Квадратні рівняння і нерівності з параметрами

Купити тему - 94 грн.
Системи рівнянь з двома змінними

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Графік рівняння з двома змінними
Відео урок 2. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб
Відео урок 3. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Спосіб підстановки
Відео урок 4. Нелінійні системи рівнянь з двома змінними. Спосіб додавання
Відео урок 5. Різні способи розв'язання нелінійних систем
Відео урок 6. Розв'язування задач за допомогою систем

Купити тему - 131 грн.
Числові послідовності.
Арифметична та геометрична прогресії

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Числові послідовності
Відео урок 2. Означення арифметичної прогресії. Формула n-го члена арифметичної прогресії
Відео урок 3. Сума n перших членів арифметичної прогресії
Відео урок 4. Означення геометричної прогресії. Формула n-го члена геометричної прогресії
Відео урок 5. Сума n перших членів геометричної прогресії
Відео урок 6. Сума нескінченно спадної геометричної прогресії

Купити тему - 131 грн.
Елементи прикладної математики

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Математичне моделювання. Розв'язування задач
Відео урок 2. Відсоткові розрахунки
Відео урок 3. Початки теорії ймовірностей
Відео урок 4. Початкові відомості про статистику

Купити тему - 94 грн.