8 клас. Алгебра


Відео курс: Алгебра 8 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 655 грн.
Раціональні вирази.
Дії з раціональними дробами

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Раціональні дроби
Відео урок 2. Основна властивість раціонального дробу
Відео урок 3. Додавання і віднімання раціональних дробів
Відео урок 4. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення дробу до степеня
Відео урок 5. Тотожні перетворення раціональних виразів
Відео урок 6. Дробово - раціональні рівняння
Відео урок. Функція \(y=\Large\frac{k}{x}\)

Купити тему - 160 грн.
Степінь з цілим показником

*Підписка на 12 місяців
Відео урок 1. Степінь з цілим від'ємним показником
Відео урок 2. Властивості степенів з цілим показником
Відео урок 3. Стандартний вигляд числа

Купити тему - 113 грн.
Додаткові уроки

*Підписка на 3 місяця
Відео урок. Функція \(y=x^2\)
Відео урок. Функція \(y=\sqrt{x}\)
Відео урок. Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь

Купити тему - 65 грн.
Квадратні корені

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Визначення квадратного корення. Арифметичний квадратний корень
Відео урок 2. Числові множини
Відео урок 3. Властивості арифметичного квадратного кореня
Відео урок 4. Винесення множника з під знака кореня
Відео урок 5. Внесення множника під знак кореня
Відео урок 6. Звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу
Відео урок 7. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

Купити тему - 160 грн.
Квадратні рівняння

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Неповні квадратні рівняння
Відео урок 2. Формула коренів квадратного рівняння
Відео урок 3. Формула коренів квадратного рівняння при парному b
Відео урок 4. Теорема Вієта
Відео урок 5. Теорема про коефіцієнти квадратного рівняння
Відео урок 6. Розкладання на множники квадратного тричлена

Купити тему - 131 грн.
Рівняння які зводяться до квадратних

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Дробові раціональні рівняння, які зводяться до квадратних
Відео урок 2. Біквадратні рівняння
Відео урок 3. Метод заміни змінної в рівняннях, які містять декілька однакових виразів
Відео урок 4. Рівняння, які зводяться до квадратних за допомогою введення спеціальних замін

Купити тему - 65 грн.