10 клас. Алгебра


Відео курс: Алгебра 10 клас

*Підписка на 12 місяців

Купити курс - 1099 грн.
Функції та їх графіки.
(Повторення матеріалу 9 класу)

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Функція. Означення та основні поняття
Відео урок 2. Властивості функцій
Відео урок 3. Парні і непарні функції
Відео урок 4. Перетворення графіків функцій

Купити тему - 94 грн.
Множини.
Функція та її основні властивості

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Множини. Операції над множинами
Відео урок 2. Побудова графіків функцій y = | f(x) | і y = f(|x|)
Відео урок 3. Обернена функція

Купити тему - 65 грн.
Відео урок.
Розв'язування нерівностей методом інтервалів

*Підписка на 12 місяців

Купити тему - 56 грн.
Корінь n-го степеня та його властивості

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Означення кореня n-го степеня
Відео урок 2. Властивості кореня n-го степеня
Відео урок 3. Тотожні перетворення виразів, які мають корені n-го степеня. Частина 1
Відео урок 4. Тотожні перетворення виразів, які мають корені n-го степеня. Частина 2
Відео урок 5. Функція \(y=\sqrt[n]{x}\)

Купити тему - 113 грн.
Степеневі функції

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Означення та властивості степеня з раціональним показником
Відео урок 2. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
Відео урок 3. Степенева функція. Її властивості та графік

Купити тему - 65 грн.
Ірраціональні рівняння і нерівності

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Ірраціональні рівняння, основні методи розв'язування ірраціональних рівнянь
Відео урок 2. Ірраціональні рівняння підвищеної складності
Відео урок 3. Системи ірраціональних рівнянь
Відео урок 4. Ірраціональні нерівності. Частина 1
Відео урок 5. Ірраціональні нерівності. Частина 2

Купити тему - 113 грн.
Тригонометричні функції та їх властивості

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Означення тригонометричних функцій числового аргументу
Відео урок 2. Знаки значень тригонометричних функцій
Відео урок 3. Парність і непарність тригонометричних функцій
Відео урок 4. Періодичні функції
Відео урок 5. Побудова графиків тригонометричних функцій
Відео урок 6. Узагальнення властивостей тригонометричних функцій

Купити тему - 131 грн.
Тригонометричні тотожності

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
Відео урок 2. Формули додавання
Відео урок 3. Формули зведення
Відео урок 4. Формули подвійного аргументу
Відео урок 5. Формули суми і різниці тригонометричних функцій
Відео урок 6. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

Купити тему - 131 грн.
Тригонометричні рівняння і нерівності

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Обернені тригонометричні функції
Відео урок 2. Найпростіші тригонометричні рівняння
Відео урок 3. Розв'язування тригонометричних рівнянь. Частина 1
Відео урок 4. Розв'язування тригонометричних рівнянь. Частина 2
Відео урок 5. Системи тригонометричних рівнянь
Відео урок 6. Тригонометричні нерівності
Відео урок 7. Тригонометричні рівняння з параметрами

Купити тему - 131 грн.
Границя. Похідна.
Фізичний та геометричний зміст похідної

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Границя функції в точці
Відео урок 2. Похідна функції
Відео урок 3. Правила диференціювання
Відео урок 4. Похідна складеної функції
Відео урок 5. Фізичний і геометричний зміст похідної

Купити тему - 113 грн.
Застосування похідної

*Підписка на 3 місяця
Відео урок 1. Дослідження функції на зростання (спадання)
Відео урок 2. Критичні точки, максимуми і мінімуми функції
Відео урок 3. Побудова графіків функцій
Відео урок 4. Найбільше і найменше значення функцій

Купити тему - 94 грн.