Відео уроки

Степінь з натуральним показником

 

Відео урок 1. Визначення степеня

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Знайдіть значення виразу:
  1. \({3^5}\)
  2. \({\left( { - 4} \right)^4}\)
  3. \({\left( {0.5} \right)^3}\)
  4. \({\left( { - {2^{\frac{1}{4}}}} \right)^2}\)
 2. Обчисліть: 
  1. \({3^3} + {\left( { - 2} \right)^4}; \)
  2. \({\left( {2.8 - 3.5} \right)^3} \cdot {\left( { - 2\frac{2}{5}} \right)^2}. \)
 3. Знайдіть значення виразу:
  1. \(7 - {x^2} \), якщо \(x =  -5\)
  2. \( {\left( {a - b} \right)^3}\), якщо \(a = 2, b = 4 \)

Наступний урок: Відео урок 2. Стандартний вигляд числа

 

Демонстраційні уроки

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ МНОГОКУТНИКIВ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ МНОГОКУТНИКIВ

БІКВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

БІКВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД ЧИСЛА

СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД ЧИСЛА

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

НАЙПРОСТІШІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З МОДУЛЕМ

НАЙПРОСТІШІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З МОДУЛЕМ

Парні і непарні функції

Парні і непарні функції

Найпростіші тригонометричні рівняння

Найпростіші тригонометричні рівняння

РІВНЯННЯ КОЛА

РІВНЯННЯ КОЛА

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ