Відео уроки

Логарифми. Логарифмічна функція

 

Відео урок 5. Логарифмічні рівняння підвищенної складності. Системи логарифмічних рівнянь 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1. Розв'яжіть рівняння \(x^{{\lg x\ }}=9\).
  2. Розв'яжіть рівняння \({{\log }_4 x=5-x.\ }\)
  3. Розв'яжіть систему рівнянь: \(\left\{ \matrix{3({{\log }_y x\ }-{{\log }_x y)=8;\ } \cr xy=16.} \right.\)

Наступний урок: Відео урок 6. Логарифмічні нерівності

 

Демонстраційні уроки

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ МНОГОКУТНИКIВ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ МНОГОКУТНИКIВ

БІКВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

БІКВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД ЧИСЛА

СТАНДАРТНИЙ ВИГЛЯД ЧИСЛА

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

НАЙПРОСТІШІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З МОДУЛЕМ

НАЙПРОСТІШІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З МОДУЛЕМ

Парні і непарні функції

Парні і непарні функції

Найпростіші тригонометричні рівняння

Найпростіші тригонометричні рівняння

РІВНЯННЯ КОЛА

РІВНЯННЯ КОЛА

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ПРОБНЕ ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА. РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ (1-30)

ЗНО 2019. МАТЕМАТИКА.
РОЗВ'ЯЗОК ЗАДАЧ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ